કંટેંટ પર જાઓ

Documents required for Business Loan

પાસપોર્ટની કૉપી/પાન કાર્ડ/રાશન કાર્ડ.
  • કાર્યાલયનો એડ્રેસ પ્રૂફ.
  • બધા આવેદકો / સહ-આવેદકોનો પાસપોર્ટ સાઇજનો ફોટો.
  • એમઓએ / એઓએ / પાર્ટનરશિપ ડીડની પ્રમાણિત કૉપી.
  • ચુકવણીનો રેકોર્ડ.
  • 2 વર્ષનો નાણાંકીય ઓડિટ.
  • નિદેશક/પાર્ટનરના 2 વર્ષના ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન(આઈટીઆર).
  • મુખ્ય અકાઉંટના 6 મહિનાના બેંક સ્ટેટમેંટ.
  • ફાઇનાન્સ કરવામાં ઉપકરણના બિલનો ફૉર્મેટ.
  • ડૉક્ટર / સીએ / વકીલ / આર્કિટેક્ટ માટે ધંધાકીય યોગ્યતાનું સર્ટિફિકેટ.
બધી લોન કંપની ના સ્વવિવેક પર આધારિત હશે.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે