કંટેંટ પર જાઓ

સબ્સ્ક્રાઇબ

એક વાર તમે રજિસ્ટર કરી લો છો:

  • સમયે સમયે,અમે નિર્ભરતા નાણાં પર અમારા નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વિશે તમને જાણ કરીએ છીએ. અમે આ રીતની જાણકારી ફોનના માધ્યમથી માત્ર એવા લોકોને આપીએ છીએ જેમને આ પ્રોડક્ટ અને સેવાઓ રસપ્રદ અને ફાયદાકારક લાગે છે.
  • અમે તમારી ગોપનીયતાનું સન્માન કરીએ છીએ, અને જાણીએ છીએ કે તમારામાંના કેટલાક ફોન પર અમારા ટેલીમાર્કેટિંગથી સંબંધિત કૉલને પસંદ કરતા નથી. જો આવું તમારી સાથે થાય છે, તો તમે નીચે આપેલા ડૂ નૉટ કૉલ (ડીએનસી) ફૉર્મનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જે નંબરને તમે અમારી ટેલીમાર્કેટિંગ સૂચીમાંથી દૂર કરવા માંગો છો તેને રજિસ્ટર કરી શકો છો. તમારી દ્વારા ફૉર્મમાં દાખલ વિગત ગોપનીય રેહશે.
  • અમે તે વાતનું પૂર્ણ ધ્યાન રાખીશું કે તમારા રજિસ્ટર્ડ નંબર પર રિલાયન્સ કેપિટલથી કોઈ અનિચ્છિત માર્કેટિંગ કૉલ ન આવે.
  • કૃપા કરીને અમારી ટેલીમાર્કેટિંગ સૂચીમાંથી દર્શાવેલ નંબરોને દૂર કરવા માટે 30 કાર્ય દિવસ આપો.
  • આ ડીએનસી રજિસ્ટ્રી માત્ર રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાયનાન્સ લિમિટેડના માટે છે.

સબ્સ્ક્રાઇબ

શું તમે રિલાયન્સ કેપિટલ ના ગ્રાહક છો?

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે