કંટેંટ પર જાઓ

માઈક્રોફાઈનેન્સ લોન માટે આવશ્યક ડૉક્યૂમેન્ટ્સ

 • અરજી પત્રક.
 • પાસપોર્ટની કૉપી/પાન કાર્ડ/રાશન કાર્ડ.
 • કાર્યાલયનો એડ્રેસ પ્રૂફ.
 • બધા આવેદકો / સહ-આવેદકોનો પાસપોર્ટ સાઇજનો ફોટો.
 • એમઓએ / એઓએ / પાર્ટનરશિપ ડીડની પ્રમાણિત કૉપી.
 • ચુકવણીનો રેકોર્ડ.
 • 2 વર્ષનો નાણાંકીય ઓડિટ.
 • નિદેશક/પાર્ટનરના 2 વર્ષના ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન(આઈટીઆર).
 • મુખ્ય અકાઉંટના 6 મહિનાના બેંક સ્ટેટમેંટ.
 • ફાઇનાન્સ કરવામાં ઉપકરણના બિલનો ફૉર્મેટ.
 • ડૉક્ટર / સીએ / વકીલ / આર્કિટેક્ટ માટે ધંધાકીય યોગ્યતાનું સર્ટિફિકેટ.
બધી લોન કંપની ના સ્વવિવેક પર આધારિત હશે.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે