કંટેંટ પર જાઓ

ટુ વ્હીલર લોન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

ડિસ્બર્સલની પહેલા ડિસ્બર્સલ પછી
ફોટો, એપ્લીકેશન ફૉર્મ RCFના પક્ષમાં હાઇપોથિકેશનવાળા રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ
આધિકારિક રીતે માન્ય કોઈ પણ ફરજિયાત-ડૉક્યૂમેંટ  
આઇડી પ્રુફ  
સરનામાનો પુરાવો  
ડિસ્બર્સલ સંબંધી સલાહ  
બિલનો ફૉર્મેટ  
વીમા પૉલિસી  
ટેક્સ ઇનવૉઇસ  
લોનનો એગ્રીમેંટ  
માર્જિન મનીની રસીદ  
(આવક દસ્તાવેજ, માલિકીનો પ્રમાણ, બેંક સ્ટેટમેંટ, રિલેશનશિપ પ્રૂફ, બિઝનેસ એંપ્લૉયમેંટ પ્રૂફ/સ્ટેબિલિટી પ્રૂફ (કેસના આધારે,બાઇક લોન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો છે)  

સ્વીકાર્ય ડૉક્યૂમેંટ પ્રૂફ

દસ્તાવેજ ઉમર સરનામું પ્રોપર્ટીનો ભોગવટો ઓળખો સાઇનની જરૂરિયાત
પાસપોર્ટની કૉપી હા હા ના હા હા
જન્મતિથિની સાથે ફોટો ડ્રાઇવિંગ લાઇસેંસ હા હા ના હા હા
વોટર આઇડી ટૂ વ્હીલર હા ના ના હા  
PAN ટૂ વ્હીલર હા ના ના હા હા
વીજળીનું બિલ ના હા હા ના ના
ટેલીફોન નું બિલ ના હા ના ના ના
ક્રેડિટ ટૂ વ્હીલર સ્ટેટમેંટ. અને ક્રેડિટ કાર્ડ કૉપી ના હા ના ના હા
બૈંકરનો સત્યાપન ના ના ના ના હા
નિયોજકનો પ્રમાણપત્ર/આઇડી ના હા ના ના ના
સ્કૂલ/કૉલેજ છોડ્યાનું પ્રમાણ હા ના ના ના ના
બેંકને ચુકવણી કરેલી આઈપીના ક્લિયરેંસની કૉપી ના ના ના ના હા
લીઝ કરાર ના હા ના ના ના

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે