કંટેંટ પર જાઓ

એજ્યુકેશન ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન કેલ્ક્યુલેટર

ઈએમઆઈ કેલ્કુલેટર

ઈએમઆઈ શું છે?

લોન સામાન્યરીતે સંપૂર્ણ રકમના રૂપમાં આવી જાય છે, અને તેને વ્યાજની સાથે હપતામાં ચુકવવામાં આવે છે. આ નાણાં જે દર મહિને હપ્તામાં ચુકવવામાં આવે છે તે ઈએમઆઈ અથવા લોનના માસિક હપ્તા સમાન છે. લોન મુદતની અંદર લોન ચુકવવા માટે દર મહિને તમે જે રકમની ચુકવણી કરો છો તે ઈએમઆઈ છે

રિલાયન્સ કમર્શિયલ લોન ઈએમઆઈ કેલક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ

તમારા લોનની ઈએમઆઈને જાણવાના નીચેના 3 મુખ્ય લોન માપદંડ

  • લોન રકમ - લોન રકમ માટે આપવામાં આવેલી જગ્યામાં તમે જેટલી લોન લેવા ઈચ્છતા હોય તેટલી રકમ દાખલ કરો. ઉદાહરણ માટે: રુ. 2,00,000.
  • વ્યાજનો દર (ટકા) - લોન પર લાગુ વ્યાજ દરને કેલક્યુલેટરમાં ટકામાં દાખલ કરવો જોઈએ.
  • મુદત (વર્ષોમાં) - તમારા લોનની મુદત પસંદ કરો અને 'સબમિટ કરો' બટન પર ક્લિક કરીને તમારા માસિક ઈએમઆઈની ગણતરી કરો. રિલાયન્સ તમને 6 મહિનાથી લઈને 4 વર્ષ સુધીની સુવિધાજનક ચુકવણી મુદતનો વિકલ્પ આપે છે.

શિક્ષણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ કેલ્ક્યુલેટર
રિલાયન્સ મની એજ્યુકેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ ઇએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમને લોન ઇએમઆઈની ગણતરી કરવા અને તમારી જરૂરીયાતો અને પસંદગીઓને અનુરૂપ કરવા માટેના પરિમાણોમાં ફેરફાર કરશે.આ યુઝર મૈત્રીપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ, એજ્યુકેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ ઇએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરને તમારા બાઇક લોન ઇએમઆઇ ગણતરીઓ સરળ અને ઓછા સમયના વપરાશ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે તમને એજ્યુકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સની ચુકવણીની આવશ્યકતા વિશે એક સ્પષ્ટ વિચાર આપશે