કંટેંટ પર જાઓ

Education Infrastructure Loan FAQs

એજ્યુકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ કોણ મેળવી શકે?

કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને મેળવી શકે છે, જો તે વ્યક્તિ:
 • ટ્રસ્ટ/સમાજ, પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક લિમિટેડ કંપની આ સાથે
 • ઓછામાં ઓછા 8માં ધોરણ સુધી રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શિક્ષણ બોર્ડ પર બિનઆધારિત/સ્વીકૃત વર્તમાન શાળાઓ
 • યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી વર્તમાન કોલેજો પ્રોફેશનલ અને અન્ય ડિગ્રી કોર્સ ભણાવે છે

કયા પ્રોડક્ટને ફાયનાન્સ કરી શકાય છે?

 • સંપત્તિની સામે ઋણ- રહેણાંક અને વ્યાવસાયિક
 • બેલેંસ ટ્રાંસફર ઓછાં ટૉપ-અપ
 • હાજર ગ્રાહક માટે ટૉપ-અપ

સમયગાળાનો વિકલ્પ શું છે?

એજ્યુકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષથી મહત્તમ 10 વર્ષ સુધી

લોન પ્રક્રીયા પૂર્ણ થવામાં કેટલો સમય લાગશે?

દસ્તાવેજો પૂરા થઈ જાય તે બાદ કામકાજના 8 દિવસોની અંદર જ ઋણ પ્રોસેસ થઇ જાય છે

શું મને સહ-દેણદાર/ગેરેન્ટરની જરૂર પડશે?

 • પ્રોપર્ટીના બધા માલિક સહ-લેનાર હશે
 • એકલ પ્રોપર્ટી માલિક / અરજદાર માટે - એક પુખ્ત પરિવારનો સભ્ય સહ-અરજદાર હોવો જોઈએ
 • ટ્રસ્ટ અને સમાજના કિસ્સામાં ટ્રસ્ટીઓને સહ-અરજદાર ગણવામાં આવશે.

શું મારી પાસે પૂર્ણ લોન રકમના પૂર્વ-ચુકવણીનો વિકલ્પ છે?

હા. ઋણ આપી દેવાય તેના 6 મહિના બાદ તમે ક્યારેય પણ ઋણને પહેલા ચૂકવી શકો છો. વહેલા બંધ કરવા પર ચાર્જ લાગુ પડશે.

હું અંશતઃ પૂર્વ-ચુકવણી(પ્રી-પેમેંટ) કરી શકું છું?

તમે ઋણની તારીખના 6 મહિના બાદ ઓછામાં ઓછા 50,000 રૂપિયાની રકમને પ્રી-પમેન્ટ તરીકે પરત ચૂકવી શકો છો. આ ચૂકવણી વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર કરી શકાય છે અને તે પણ વિનંતીના સમયે તમારા ઋણની બાકી રહેલી રકમના મહત્તમ 25 %. જો ઋણની આગોતરી ચૂકવણી 25 % કરતાં વધારે હોય અથવા તો લોનને પ્રીપેમેન્ટના 12 મહિનામાં જ બંધ કરી દેવામાં આવે તો, ફોરક્લોઝર ચાર્જ લાગુ પડશે.

હું લોન કેવી રીતે ચૂકવી શકુ છું?

 • નેશનલ ઓટોમેટિક ક્લિયરિંગ હાઉસ (એનએસીએચ) અથવા
 • ઇલેક્ટ્રૉનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ(ઈસીએસ)અથવા
 • પોસ્ટ ડેટેડ ચેક (પીડીસી)

લોન પ્રાપ્ત કરવાંના કેટલા તબક્કા છે?

 • એપ્લિકેશન
 • પ્રોસેસ કરી રહ્યા છીએ
 • દસ્તાવેજ
 • લોનની મંજૂરી
 • વિતરણ

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે