કંટેંટ પર જાઓ

ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર

ઈએમઆઈ કેલ્કુલેટર

ઈએમઆઈ શું છે?

લોન સામાન્યરીતે સંપૂર્ણ રકમના રૂપમાં આવી જાય છે, અને તેને વ્યાજની સાથે હપતામાં ચુકવવામાં આવે છે. આ નાણાં જે દર મહિને હપ્તામાં ચુકવવામાં આવે છે તે ઈએમઆઈ અથવા લોનના માસિક હપ્તા સમાન છે. લોન મુદતની અંદર લોન ચુકવવા માટે દર મહિને તમે જે રકમની ચુકવણી કરો છો તે ઈએમઆઈ છે

રિલાયન્સ કમર્શિયલ લોન ઈએમઆઈ કેલક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ

તમારા લોનની ઈએમઆઈને જાણવાના નીચેના 3 મુખ્ય લોન માપદંડ

  • લોન રકમ - લોન રકમ માટે આપવામાં આવેલી જગ્યામાં તમે જેટલી લોન લેવા ઈચ્છતા હોય તેટલી રકમ દાખલ કરો. ઉદાહરણ માટે: રુ. 2,00,000.
  • વ્યાજનો દર (ટકા) - લોન પર લાગુ વ્યાજ દરને કેલક્યુલેટરમાં ટકામાં દાખલ કરવો જોઈએ.
  • મુદત (વર્ષોમાં) - તમારા લોનની મુદત પસંદ કરો અને 'સબમિટ કરો' બટન પર ક્લિક કરીને તમારા માસિક ઈએમઆઈની ગણતરી કરો. રિલાયન્સ તમને 6 મહિનાથી લઈને 4 વર્ષ સુધીની સુવિધાજનક ચુકવણી મુદતનો વિકલ્પ આપે છે.

ઉભરતા બજારોની વ્યાવસાયિક લોનના ઇએમઆઈ ગણવા માટે કેલક્યુલેટર
ધ રિલાયન્સ મનીનું ઉભરતા બજારોની વ્યાવસાયિક લોનના ઇએમઆઈનું કેલક્યુલેટર તમને લોનની ઇએમઆઈ ગણવા મદદ કરશે અને તમારી જરુરિયાતો અને પસંદગીઓ પ્રમાણે એનાં માપદંડમાં ફેરફાર કરવાની સુવિધા આપે છે. આ ગ્રાહક-લક્ષી પ્લેટફોર્મ, એટલે કે ઉપકરણની લોન ઉભરતા બજારોની વ્યાવસાયિક લોનના ઇએમઆઈ સહેલાઈથી અને સમય બગાડ્યા વગર ગણવા મદદ કરે છે, તેમજ ઉપકરણ લોનના કેટલા ઇએમઆઈ બાકી છે, એનો અંદાજો મેળવવા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે