કંટેંટ પર જાઓ

Equipment Loan Interest Rates

ખર્ચ નો વર્ણન ખર્ચ
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ રુ. 1000
બાકી વ્યાજ રકમ 26% p.a.
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રૂ. 500 પ્રતિ વિનિમય
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ સાથે ઇક્વિપમેંટ લોન્સ:-
  • પહેલા 12 મહિનામાં 5%.
  • બાકી મુદ્દલ પર 13-24 મહિનાઓમાં 4% અને પછી 2%
અન્ય ઇક્વિપમેંટ લોન્સ:-
  • પહેલા 12 મહિનામાં 5%. તે પછી બાકી રહેલ મુદ્દલ પર 2%
*પ્રિક્લોઝર દરોમાંથી જીએસટી બાકાત છે.
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ :
a) ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફારની શુલ્ક
b) સમયગાળો/ EMI પુન: નિર્ધારણ
Rs.2000
પીઓએસના 3%
એનઓસી ચાલુ કરવાં ના ખર્ચ પેહેલી વાર "કોઈ ખર્ચ નથી", ડુપ્લીકેટ રુ.500
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 50 હજારના રોકડ ઉપાડ માટે 1% + લાગુ પડતા કરવેરા (મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.)
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ રૂ. 300/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ સમયે.
રૂ. 450/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ દિવસથી સાઈઠ દિવસ સુધી.
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ફિક્સ્ડ રેટને ફ્લોટિંગ અને ફ્લોટિંગને ફિક્સ્ડ રેટમાં બદલાય છે ઉપલબ્‍ધ નથી
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
રૂપાંતરણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ડુપ્લિકેટ એનડીસી 2 અને 25 પર ચાર્જ રુ.500/- પ્રતિ લેન
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.200/-
નાણાં ચુકવણીના ચેકની પુનઃમાન્યતા Rs.300/-

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે