કંટેંટ પર જાઓ

યોગ્યતા

ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહેલું ઋણ નીચેના સંસ્થાનો માટે ઉપલબ્ધ છે:

  • ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો સંબંધિત વ્યવસાય અનુભવ ધરાવતા ગ્રાહકો.
  • હોસ્પિટલ્સ, પેથોલૉજી લેબોરેટરી, નિદાન કેન્દ્રો, નર્સિંગ હોમ, ક્લિનિક, સ્વયં રોજગાર ધરાવતા તબીબો, ભાગીદારી પેઢી, લિમિટેડ કંપની (પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને પબ્લિક લિમિટેડ) સમાજ અને ટ્રસ્ટ વગેરે માટે માળખાકીય ધીરાણ.
  • હોસ્પિટલ્સ, પેથોલૉજી લેબોરેટરી, નિદાન કેન્દ્રો, નર્સિંગ હોમ, ક્લિનિક, સ્વયં રોજગાર ધરાવતા તબીબો, ભાગીદારી પેઢી, લિમિટેડ કંપની (પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને પબ્લિક લિમિટેડ) સમાજ અને ટ્રસ્ટ વગેરે માટે માળખાકીય ધીરાણ.
  • જો પહેલાથી જ ચાલી રહેલા હોસ્પિટલ તેમના વર્તમાન સેટઅપ (પથારીની ક્ષમતા)માં વધારો કરતી હોય અથવા નવું એકમ (શહેરી ક્ષેત્ર) ઉભુ કરતી હોય તો યોગ્ય સુરક્ષા આવરણના આધારે ધ્યાનમાં લઈ શકાય છે.

ઉત્પાદના માપદંડો (લાયકાત સહિત)

માપદંડ વર્ણન
ન્યૂનતમ લોન રૂ. 25,00,000
મહત્તમ લોન રૂ. 15,00,00,00
લોનનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછા - 36 મહિના, મહત્તમ - 96 મહિના
ઋણ લેનારા હોસ્પિટલ્સ, પેથોલૉજી લેબોરેટરી, નિદાન કેન્દ્રો, નર્સિંગ હોમ, ક્લિનિક, સ્વયં રોજગાર ધરાવતા તબીબો, ભાગીદારી પેઢી, લિમિટેડ કંપની (પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને પબ્લિક લિમિટેડ) સમાજ અને ટ્રસ્ટ
સહ-અરજદાર પ્રાઇવેટ/પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં, 51% હિસ્સા સાથેના ડાયરેક્ટર્સને સહ-અરજદાર તરીકે લેવામાં આવે છે. પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ માટે, નીચે અનુસાર પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓએ ભંડોળના માપદંડો પાળવાના રહેશે.
ટ્રસ્ટ/સમાજના કિસ્સામાં, ચેરમેન/સચિવ તરીકે કાર્ય કરતા મુખ્ય ટ્રસ્ટીને સહ-અરજદાર તરીકે લેવામાં આવે છે.
નિર્દેશક/ભાગીદાર/ટ્રસ્ટી પૈકી કોઇ એક ડૉક્ટર હોવા જોઇએ.
વર્તમાન અસ્તિત્વમાં હોય તેવી કંપની જો નવા નામ (સંસ્થા) સાથે નવા એકમનો પ્રારંભ કરી રહી હોય તો અસ્તિત્વમાં હોય તે કંપનીની કોર્પોરેટ બાયંધરી.
વ્યવસાય વિન્ટેજ વર્તમાન વ્યવસાયમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ
મૂલ્ય માટે જામીન ઋણ મહત્તમ 70 % (પોતાની માલિકીની રહેણાંક સંપત્તિ)
ચુકવણીની પદ્ધતિ પ્રાઇમરી મોડ: NACH- નેશનલ ઑટોમેટેડ ક્લીયરિંગ હાઉસ
પીડીસી શુરુઆત પેહેલા EMI બેંકિંગ માટે એક પીડીસી
પ્રાથમિક સુરક્ષા અને કોલેટરલ સંપત્તિ મોર્ગેજ કરવી - રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ
ભંડોળનો અંતિમ ઉપયોગ વ્યવસાયનું વિસ્તરણ, દેવાનું એકીકરણ. ઋણનો ઉપયોગ કોઇપણ પ્રકારની અટકળો, ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ, કેસ અથવા અન્ય કોઇ હિન પ્રવૃતિ માટે ન કરાવો જોઇએ
સ્વીકાર્ય કોલેટરલ રહેણાંક સંપત્તિ, વ્યવસાયિક સંપત્તિ અને ઔદ્યોગિક સંપત્તિ
ઈએમઆઈ સાયકલ આ તારીખો પૈકીની કોઈ પણ એક તારીખ -મહિનાની 1લી/5મી/10મી

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે