કંટેંટ પર જાઓ

યોગ્યતા

માપદંડ વર્ણન
ન્યૂનતમ લોન રૂ. 20,00,000
મહત્તમ લોન રૂ. 15,00,00,00
લોનનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછા - 36 મહિના, મહત્તમ - 84 મહિના
ઋણ લેનારા
  • પ્રાઇવેટ/પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ (આરઓસી ચાર્જ તૈયાર કરવાનો રહેશે).
  • નોંધાયેલી ભાગીદારી પેઢીઓ
  • માલિકી પેઢી

તાજેતરના નાણાકીય વ્યવહારો અનુસાર ટર્નઓવર રૂપિયા 1 કરોડ હોવું જોઇએ.

વ્યવસાય વિન્ટેજ વર્તમાન વ્યવસાયમાં ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ
મૂલ્ય માટે જામીન ઋણ મહત્તમ 70 % (પોતાની માલિકીની રહેણાંક સંપત્તિ)
ચુકવણીની પદ્ધતિ પ્રાઇમરી મોડ: NACH- નેશનલ ઑટોમેટેડ ક્લીયરિંગ હાઉસ
પીડીસી શુરુઆત પેહેલા EMI બેંકિંગ માટે એક પીડીસી
પ્રાથમિક સુરક્ષા અને કોલેટરલ સંપત્તિ મોર્ગેજ કરવી - રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ
ભંડોળનો અંતિમ ઉપયોગ વ્યવસાયનું વિસ્તરણ, દેવાનું એકીકરણ. ઋણનો ઉપયોગ કોઇપણ પ્રકારની અટકળો, ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ, કેસ અથવા અન્ય કોઇ હિન પ્રવૃતિ માટે ન કરાવો જોઇએ
સ્વીકાર્ય કોલેટરલ રહેણાંક સંપત્તિ, વ્યવસાયિક સંપત્તિ અને ઔદ્યોગિક સંપત્તિ
ઈએમઆઈ સાયકલ આ તારીખો પૈકીની કોઈ પણ એક તારીખ -મહિનાની 1લી/5મી/10મી

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે