કંટેંટ પર જાઓ

ઈએમઆઈ કેલ્કુલેટર

ઈએમઆઈ શું છે?

લોન સામાન્યરીતે સંપૂર્ણ રકમના રૂપમાં આવી જાય છે, અને તેને વ્યાજની સાથે હપતામાં ચુકવવામાં આવે છે. આ નાણાં જે દર મહિને હપ્તામાં ચુકવવામાં આવે છે તે ઈએમઆઈ અથવા લોનના માસિક હપ્તા સમાન છે. લોન મુદતની અંદર લોન ચુકવવા માટે દર મહિને તમે જે રકમની ચુકવણી કરો છો તે ઈએમઆઈ છે

રિલાયન્સ મની લોન ઈએમઆઈ કેલક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

તમારા લોનની ઈએમઆઈને જાણવાના નીચેના 3 મુખ્ય લોન માપદંડ

  • લોન રકમ - લોન રકમ માટે આપવામાં આવેલી જગ્યામાં તમે જેટલી લોન લેવા ઈચ્છતા હોય તેટલી રકમ દાખલ કરો. ઉદાહરણ માટે: રુ. 2,00,000.
  • વ્યાજનો દર (ટકા) - લોન પર લાગુ વ્યાજ દરને કેલક્યુલેટરમાં ટકામાં દાખલ કરવો જોઈએ.
  • મુદત (વર્ષોમાં) - તમારા લોનની મુદત પસંદ કરો અને 'સબમિટ કરો' બટન પર ક્લિક કરીને તમારા માસિક ઈએમઆઈની ગણતરી કરો. રિલાયન્સ તમને 6 મહિનાથી લઈને 4 વર્ષ સુધીની સુવિધાજનક ચુકવણી મુદતનો વિકલ્પ આપે છે.

મિલકત સામે લોન ઈએમઆઈ કેલક્યુલેટર:
રિલાયન્સ મની મિલકત સામે લોન ઈએમઆઈ કેલક્યુલેટરની મદદથી તમે લોનનો ઈએમઆઈ ગણી શકો છો અને તમારી જરૂરિયાતો તેમજ પ્રાધાન્યતાઓની અનુકૂળતા પ્રમાણે માપદંડોમાં ફેરફાર કરી શકો છો. વપરાશકારો માટે સુવિધાજનક આ પ્લેટફોર્મ, મિલકત સામે લોન કેલક્યુલેટર એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે જેથી તમારા ઈએમઆઈની ગણતરી સરળતાથી થાય છે અને સમય પણ બચે છે, જેથી તમને મિલકતની પુનઃચુકવણી સામે કેવી લોન મળવાપાત્ર છે તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મળી શકે છે