કંટેંટ પર જાઓ

ફી અને શુલ્ક

વર્ણન ફી અને શુલ્ક
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ રુ. 600/-
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 26% p.a.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર ઉપલબ્‍ધ નથી
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ રુ. 45 પ્રતિ ચેક
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ રુ. 300
લોન સ્ટેટમેંટ ની શુલ્ક (પ્રતિ સ્ટેટમેંટ) શૂન્ય
ફોરક્લોજર ખર્ચ નિયમિત ગ્રાહક પૂર્વ ચુકવણી વિતરણ તારીખથી મંજૂરી આપે છે.
i) 6 મહિના પહેલાં:5% પ્રિન્સીપલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ+જીએસટી
ii) 6 મહિના પહેલાં:2% પ્રિન્સીપલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ+જીએસટી
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર ઉપલબ્‍ધ નથી
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
ફિક્સ્ડ રેટને ફ્લોટિંગ અને ફ્લોટિંગને ફિક્સ્ડ રેટમાં બદલાય છે ઉપલબ્‍ધ નથી
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
રૂપાંતરણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી ઉપલબ્‍ધ નથી
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ફોરક્લોજર સ્ટેટમેંટ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

All loans are disbursed at the sole discretion of Reliance Commercial Finance Limited. All information herein is subject to change without notice. Under no circumstances cash, bearer or blank cheque or kind should be given to any executive in connection with the loan application. Kindly note that all post dated cheques and transaction charge cheques should be crossed and issued in favour of "Reliance Commercial Finance Limited".