કંટેંટ પર જાઓ

જુની કાર પર લોનનો વ્યાજ દર

વર્ણન યૂઝ્ડ કાર લોન્સ
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ રુ. 600
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ Rs:500/-
બાકી વ્યાજ રકમ 26% p.a.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર Rs.2000
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ બાકી મુદ્દલનો 2%
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ Rs.750
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 50 હજાર કરતા વધુ રોકડ ઉપાડ માટે 1% + લાગુ પડતા કરવેરા (મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.) આ જુઓ
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ રુ. 300
લોન સ્ટેટમેંટ ની શુલ્ક (પ્રતિ સ્ટેટમેંટ) શૂન્ય
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ ક) નિયમિત ગ્રાહક -
i)વિતરણની તારીખ થી 12 મહિનાના અંદર 5% + જીએસટી,
ii) વિતરણની તારીખ થી 12 મહિનાના પછી - 3% + જીએસટી.
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.2000
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
જૂની ગાડીની લોન વ્યાજ દર (ફ્લોટિંગ અને વિપરીત માટે નિશ્ચિત દર) બદલવાનું ઉપલબ્‍ધ નથી
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
રૂપાંતરણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી ઉપલબ્‍ધ નથી
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે